web-felles1.jpg
Årsrapporter

K:13 er et teaterensemble som fokuserer på å bruke teater og kunst til å fremme sosiale og politiske spørsmål og skape dialog med publikum.

 

 

K:13 er et norsk teaterensemble bestående av de erfarne kunstnerne Steinar Thorsen og Jorunn Lullau, begge med over 25 års erfaring innen kunst og teater. Kompani 13 utforsker både figurteater og visuelt teater kombinert med filosofiske og politiske forhold. 

 

Teater skal være en refleksjon av samfunnet, og kunstnere har et ansvar for å bruke teater for å speile livet.

 

Kompani 13 ble grunnlagt i 2013, og har produsert 8 forestillinger i denne perioden. Vi skiftet navn til K:13 i 2021

 

Vi har i de senere årene forsket mye i interaktivt teater. Dette mener vi kan gi nyskapende uttrykk, større nærhet til publikum, og gi publikum større eierskap til kunstopplevelsen og tema.

 

​K:13 har mye erfaring i å jobbe med internasjonale prosjekter. Vi har utviklet flere forestillinger i samarbeid med internasjonale partnere og vi har erfaring med å lage workshops, symposier og temamøter - og enda større; konferanser - der vi bidrar både administrativt og kunstnerisk.

 

K:13 samarbeider også med produksjonsfirmaet SyvMil, som er en profesjonell aktør med bred erfaring fra internasjonalt arbeid.

 

 

I tillegg til å være skuespillere, er både Steinar Thorsen og Jorunn Lullau erfarne regissører, pedagoger og moderatorer, og har erfaring og god kunnskap i dramaturgisk arbeid, og også med å skrive manus.

vi møttar driftsstøtte fra:

Logokommune.jpg
Kulturraadet_hvit_stor_logo.png
FFUKLOGO.png
Spenn_logo_k_3000px.png
logo_sv nordic culture point.png
nordiskkulturfond_black_rgb.png
EOS midlene.png
DTS_logo_vertical_CMYK.jpeg